Познавање друштва – презентације и наставни листићи

Босна и Херцеговина – држава два ентитета презентација

1. час припрема – БиХ држава два ентитета припрема традиционално

2. час припрема – БиХ држава са сва ентитета – рад у пару

Питања 1 БиХ држава са два ентитета листићи

Питања 2 БиХ држава са два ентитета листићи 629px-Kantoni_Federacije_Bosne_i_Hercegovine

Босна и Херцеговина – назив и положај на географској карти презентација

3. час припрема – Назив и положај БиХ -традиционално

4. час припрема – Назив и положај БиХ – рад у пару

Питања 1 БиХ Назив и положај на географској карти листићи

Питања 2 БиХ Назив и положај на географској карти листићи

Симболи БиХ презентација

5. час припрема -Симболи БиХ и Републике Српске -традиционално

Симболи БиХ – питања листићи

Рељеф Босне и Херцеговине презентација

6. час припрема -Рељеф БиХ -е-традиционално

Воде текуће и стајаће презентација

Уна презентација DSC00292 DSC00288

Индустрија БИХ презентација DSC00291 DSC00286 DSC00287 DSC00295 DSC00293 DSC00294 DSC00299

Туризам у БиХ презентација

 

Туризам 1 Туризам 2 листићи DSC00298 DSC00300

СТАНОВНИШТВО БИХ презентација

Становништво БиХ  питања

Вере и вјерски и културни објекти у БиХ презентација

Вјере и вјерски и културни објекти  питања

Вјере и вјерски и културни објекти припрема -утврђивање

Насеља привредни и културни центри у РС и БиХ – припрема обрада Бања Лука

Градови Републике Српске  презентација

Србија презентација

DSC09433 DSC09432 DSC00303DSC00304DSC00305DSC00330 DSC00332

Пано „Привреда БиХ“ DSC00340

Пано „БиХ“ DSC00506 DSC00508 DSC00543 DSC00545  DSC00544 DSC00588 DSC00564

Свеска из познавања друштва DSC09434 DSC09435 DSC09436 DSC09437 DSC00310 DSC00311 DSC00312 DSC00313 DSC00314DSC00316DSC00315DSC00317DSC00318DSC00319 DSC00333DSC00335

Познавање природе – презентације и наставни листићи

DSC09424

НЕБЕСКА ТИЈЕЛА – презентација
Небеска тијела питања 1

 Небеска тијела питања 2

Напиши правилно имена небеских тијела и обој

Планета Земља – презентација
Планета Земља питањаPH01046J

Настанак Земље – презентација

Настанак Земље питања

Сунце– презентација
СУНЦЕ питања
Сунце и Мјесец питања

Атмосфера -презентација

Ваздух питања

Испод сваке слике напиши временску прогнозу

DSC00284

Постанак и састав тла -презентацијаDSC09426 DSC09427 DSC09425

DSC00285

Свеска из познавања природе

DSC00343 DSC00345 DSC00346 DSC00347 DSC00348 DSC00349 DSC00350 DSC00351 DSC00352 DSC00353 DSC00354 DSC00355 DSC00356 DSC00357 DSC00358 DSC00359

DSC00360

Како настају дјеца
Органи за кретање
Органи за варење
Пирамида исхране
Органи за дисање
Органи за излучивање
Срце
Нервни систем
Чулни органи
Биљке на њиви
Коштуничаво воће
Шуме
Екологија

Модернизовани НПП ПЕТИ РАЗРЕД

KK

Глобални план 5.разред 2014-2015
Глобални план (исправак)5. 2014-2015 2
… накнадно је одлучено да ће се 06.10. ипак радити иако је на почетку речено да ће нам то бити радни ненаставни дан па има измјена у глобалном плану…

План зa 5.разред СЕПТЕМБАР 2014.
 План за 5.разред ОКТОБАР 2014.
План зa 5.разред НОВЕМБАР 2014.
План зa 5.разред ДЕЦЕМБАР 2014.
План зa 5.разред JАНУАР 2015.
План зa 5.разред ФЕБРУАР 2015.
План зa 5.разред MAРT 2015.
План за 5.разред АПРИЛ 2015.
План за 5.разред МАЈ 2015.

Модернизовани НПП ТРЕЋИ РАЗРЕД

JKJ
Глобални план за 3. разред 2014-2015
Глобални план за 3. разред (исправак) 2014-2015 2

Септембар III 2014-2015.
Октобар III 2014-2015.
Новембар III 2014-2015.
Децембар III 2014-2015.
Јануар III 2014-2015.
Фебруар III 2014-2015.
Март III 2014-2015.
Април III 2014-2015.
Мaj III 2014-2015.
Јун III 2014-2015.

 

 

 

Дивље животиње

Огледни час ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ са фотографијама часа – припрема

Огледни час ДИВЉЕ ЖИВОТИЊЕ-припрема

100_5953 100_5959 100_5962

100_5954 100_5963100_5956

 

100_5957

Програмирана настава дивље животиње припрема за чисто одјељење

Програмирани материјал и одговори

Наставни листић за рад у пару и одговор

Дивље животиње прваци

Вук – пјесма
Зец – пјесма

Наслов
Дивљач
Звијери

Поређење

Зец – маска
Лисица – маска
Гуска – маска
Лисац – маска